Абонаментно почистване на детски градини

Почистване на детска градина?

Поддържането на чистотата в детска градина е една от най-отговорните услуги, които почистващите компании извършват. Всеки, който има малко дете е наясно колко е важно да се осигури максимална чистота в помещенията, в който хлапетата провеждат времето си.

Това се отнася най-вече за стаите на отделните групи в градината. Основното им почистване се извършва обикновено веднъж месечно и, ако е направено професионално, това облекчава работата по ежедневното чистене и обслужването на другите помещения в детската градина.

За разлика от кухнята, тоалетните и спалните, които се чистят постоянно и много внимателно, второстепенните помещения като музикалната зала, медицинският кабинет, басейнът и спортната зала се смятат за не толкова рискови. Основното изискване към тяхното обслужване е влажно обработване на повърхностите.

Почистване на детски градини!

БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА!

КОНТАКТИ

Територията на детската градина включва и външните площи, които, освен от почистване, се нуждаят и от смяна на пясъка в пясъчниците, разчистване на снега и други.

Какви са конкретните услуги, от които едно детско заведение се нуждае?

  1. Професионално почистване на килимите и другото подово покритие.
  2. Почистване на меката мебел, столчетата, масите и играчките.
  3. Измиване на фасадата и прозорците, премахване на ледените висулки.
  4. Почистване на радиаторите, первазите и осветителните тела.
  5. Почистване и обслужване на басейна.
  6. Планово почистване на външните детски площадки, игрища и прилежащи площи.

Осигуряването на чистота в детската градина е отговорна работа, която трябва да се извършва от професионалисти с голям опит и квалификация, а да не се възлага на възпитателите, лелките и готвачите. Първото правило при извършването на тази дейност, е безопасността на децата. Дори и да не изглежда сложно, измиването на подовете и забърсването на прах в детска градина е различно от това в училище.

Малките деца пробват на вкус играчките и текстила и затова всичко трябва да е почистено така, че да няма риск от попадане на химия в детския организъм. Почистващите препарати трябва да са екологични, хипоалергенни, без силна миризма и напълно да се измиват с вода. Не бива да се допуска и случайно вдишване на вредни изпарения от мокрите подове. Това е една от причините децата да не се пускат в току-що почистените зали. Разбира се, това е съобразено в графиците за работа.

Елементарните мерки за безопасност се спазват и в държавните, и в частните детски заведения, въпреки че повечето от тях имат собствени критерии за чистота. Във всички случаи, опитната фирма за почистване е в състояние да създаде благоприятен и безопасен микроклимат в помещенията, съответстващ на общоприетите санитарни норми. Голяма част от почистването в детските градини е свързано с недопускането натрупване на прах по повърхността на плюшените играчки, мебелите и подовите покрития. Попадайки в детския организъм, битовата прах провокира алергични реакции и влошава симптомите на простудните заболявания.

Що се отнася до външната територия на детското заведение, тя е също толкова важна за поддържане, доколкото ежедневните разходки и игри на двора са един от най-важните фактори за здравето на децата.

Почистването и грижата за двора е различна през различните сезони

Зима

Почистване на снега (при договаряне и от покрива) и, ако се налага, извозването му. На разположение на децата може да остане малко количество чист и пухкав сняг за игра.

Пролет

Снегът се топи, а останалият от преди това боклук излиза на повърхността. Именно от него ще се образува прах и трябва спешно да се почисти.

Лято

Редовно измиване на алеите, по които децата преминават, както и почистване на катерушките, люлките и другите съоръжения за игра.

Есен

Обилният листопад, дъждовете и ветровете са повод за сериозно почистване на двора и недопускане натрупване на гниещи листа и клонки на камари.
Независимо от сезона, чистачите трябва да огледат цялото протежение на оградата на детското заведение за злонамерено подхвърлени опасни предмети или обикновени боклуци.

За да се осигури постоянна чистота в детската градина

Почистващата компания изработва оптимален график, включващ дейностите, честотата на работа, необходимия брой служители и подходящо оборудване. Графикът се утвърждава още при съставянето на договора, като се прави разлика между постоянната заетост и извънредните акции за почистване.

Обикновено се отдава предпочитание на постоянното или комплексно обслужване, което се извършва по време на работа на детската градина. Основно почистване се прави през почивните дни или друго спиране на работа на заведението – ваканция, ремонт и др.

Поради отговорността за работа в детска градина, ръководството ѝ трябва да избере подходяща и надеждна фирма за почистване. Тя трябва да се отличава с оперативност и да е в състояние да започне работа в минимален срок, след подписване на договора. Служителите ѝ трябва да са професионалисти. Ако фирмата ще почиства и кухненските помещения, то валидните здравни книжки са задължителни за служителите.

Графиците за работа се изработват съвместно, но често пъти клиентът иска корекции, което налага гъвкава реакция от страна на почистващата фирма. Отговорността към здравето на децата е на първо място, но добрата фирма за почистване гарантира внимателно отношение и съхраняване на всички вещи, които се обработват. Така клиентът поема минимален риск, работата се извършва качествено и в срок, съобразно лоялна ценова политика.

©2024 CLEAN PATROL | Дизайн и Оптимизация от Smart Media

Log in with your credentials

Forgot your details?